Bài 51 Viện kiểm sát đấu tranh với các tội đầu cơ, buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép
Bài 51. Viện kiểm sát đấu tranh với các tội đầu , buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép29/04/2020 16:28
Bài 10 Viện kiểm sát các cấp tập trung xử lý các tội tham ô, đầu cơ
Bài 10. Viện kiểm sát các cấp tập trung xử lý các tội tham ô, đầu 16/03/2020 15:31
Tội đầu cơ khẩu trang sẽ bị xử lý như thế nào
Tội đầu khẩu trang sẽ bị xử lý như thế nào?10/02/2020 17:01

Bài 51. Viện kiểm sát đấu tranh với các tội đầu cơ, buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép

(BVPL) - Phải kịp thời hướng dẫn việc phát hiện, xử lý cả về hành chính, dân sự và hình sự các vi phạm pháp luật và tội phạm; kiên quyết ngăn chặn tội đầu cơ, buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép và mọi hoạt động gây rối thị trường...