Đọc vị những dự án sai phạm của Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn
"Đọc vị" những dự án sai phạm của Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn11/11/2019 14:11
Kỷ luật hàng loạt đảng viên vi phạm tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn
Kỷ luật hàng loạt đảng viên vi phạm tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn16/08/2019 15:05
NÓNG Phê chuẩn quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam 2 bộ sậu của Lê Tấn Hùng
(NÓNG) Phê chuẩn quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam 2 "bộ sậu" của Lê Tấn Hùng08/07/2019 19:46
NÓNG Phê chuẩn quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam ông Lê Tấn Hùng
(NÓNG) Phê chuẩn quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam ông Lê Tấn Hùng06/07/2019 11:16
Ông Lê Tấn Hùng vi phạm nghiêm trọng như thế nào khiến ông bị đình chỉ công tác
Ông Lê Tấn Hùng vi phạm nghiêm trọng như thế nào khiến ông bị đình chỉ công tác?13/06/2019 14:14
Vì sao ông Lê Tấn Hùng chỉ bị kỷ luật ‘hạ bậc lương’
Vì sao ông Lê Tấn Hùng chỉ bị kỷ luật ‘hạ bậc lương’?01/06/2019 10:00
Ông Lê Tấn Hùng, Tổng giám đốc Tổng Cty SAGRI bị kỷ luật cảnh cáo
Ông Lê Tấn Hùng, Tổng giám đốc Tổng Cty SAGRI bị kỷ luật cảnh cáo12/01/2019 07:39
Kỷ luật cảnh cáo kế toán trưởng Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn
Kỷ luật cảnh cáo kế toán trưởng Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn06/11/2018 09:53
Quyết định kỷ luật Tổng giám đốc Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn
Quyết định kỷ luật Tổng giám đốc Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn09/03/2018 10:30

"Đọc vị" những dự án sai phạm của Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn

(BVPL) – Thanh tra xác định Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn có nhiều sai phạm trong việc thực hiện các dự án nhà ở và sử dụng mặt bằng, nhà đất không đúng mục đích giai đoạn 2016 - 2018.