Đọc vị những dự án sai phạm của Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn
"Đọc vị" những dự án sai phạm của Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn11/11/2019 14:11
Kỷ luật hàng loạt đảng viên vi phạm tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn
Kỷ luật hàng loạt đảng viên vi phạm tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn16/08/2019 15:05
Điều tra sai phạm nghìn tỷ Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn
Điều tra sai phạm nghìn tỷ Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn21/03/2019 18:33
Kỷ luật cảnh cáo kế toán trưởng Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn
Kỷ luật cảnh cáo kế toán trưởng Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn06/11/2018 09:53
Quyết định kỷ luật Tổng giám đốc Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn
Quyết định kỷ luật Tổng giám đốc Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn09/03/2018 10:30

"Đọc vị" những dự án sai phạm của Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn

(BVPL) – Thanh tra xác định Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn có nhiều sai phạm trong việc thực hiện các dự án nhà ở và sử dụng mặt bằng, nhà đất không đúng mục đích giai đoạn 2016 - 2018.