Vì sao 50 tỉ đồng tiền ngân sách chi để tạm ứng  tại dự án nuôi bò lại khó thu hồi
Vì sao 50 tỉ đồng tiền ngân sách chi để tạm ứng...tại dự án nuôi bò lại khó thu hồi?17/12/2020 13:19

Vì sao 50 tỉ đồng tiền ngân sách chi để tạm ứng...tại dự án nuôi bò lại khó thu hồi?

(BVPL) - Dự án có nhiều tồn tại vướng mắc đã được Kiểm toán Nhà nước Khu vực XII kết luận từ năm 2016, kiến nghị UBND tỉnh Đắk Lắk thu hồi khoản tiền hơn 50 tỉ đồng mà tỉnh đã tạm ứng cho UBND huyện để chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng tại Dự án Sao Đỏ không đúng quy định. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa thu hồi được số tiền này.