VKSND tối cao yêu cầu tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
VKSND tối cao yêu cầu tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-1904/05/2021 13:48
Các tỉnh miền Trung tăng cường phòng chống dịch trong dịp lễ
Các tỉnh miền Trung tăng cường phòng chống dịch trong dịp lễ29/04/2021 22:23
Các bến xe Hà Nội tăng cường biện pháp phòng chống dịch COVID-19
Các bến xe Hà Nội tăng cường biện pháp phòng chống dịch COVID-19iconvideo
29/04/2021 11:10
Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh tay chân miệng tại khu vực phía Nam
Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh tay chân miệng tại khu vực phía Nam23/04/2021 19:28
“Bí kíp” 5T+ tăng cường sức khỏe phòng chống dịch bệnh
“Bí kíp” 5T+ tăng cường sức khỏe phòng chống dịch bệnh17/02/2021 20:50
Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong cơ sở khám bệnh chữa bệnh
Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong cơ sở khám bệnh chữa bệnh 11/02/2021 07:34
Agribank tăng cường công tác phòng chống dịch COVID- 19
Agribank tăng cường công tác phòng chống dịch COVID- 1910/02/2021 12:04
VKSND các địa phương tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19
VKSND các địa phương tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-1908/02/2021 15:41
Toàn ngành BHXH Việt Nam tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19
Toàn ngành BHXH Việt Nam tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-1905/02/2021 08:44
Thường trực Ban Bí thư ra công điện về tăng cường phòng, chống dịch COVID-19
Thường trực Ban Bí thư ra công điện về tăng cường phòng, chống dịch COVID-1906/01/2021 07:08
Tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trước những sự kiện chính trị lớn đất nước
Tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trước những sự kiện chính trị lớn đất nước24/11/2020 20:58
Các bến xe khách Hà Nội tăng cường phòng, chống dịch COVID-19
Các bến xe khách Hà Nội tăng cường phòng, chống dịch COVID-19iconvideo
06/11/2020 10:50
Tăng cường phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp
Tăng cường phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấpiconvideo
02/02/2020 21:11

VKSND tối cao yêu cầu tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

(BVPL) - VKSND tối cao vừa có công văn 1714/VKSTC-VP gửi thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao; Viện kiểm sát quân sự Trung ương; Viện trưởng VKSND cấp cao; Viện trưởng VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.