Nga chế tạo tàu tuần tra lai đầu tiên có khả năng lặn như tàu ngầm
Nga chế tạo tàu tuần tra 'lai' đầu tiên có khả năng lặn như tàu ngầm
13/04/2021 14:51