Sứ mệnh bí mật của máy bay không gian X-37B vừa được Không quân Mỹ phóng lên quỹ đạo
Sứ mệnh bí mật của máy bay không gian X-37B vừa được Không quân Mỹ phóng lên quỹ đạo
20/05/2020 08:19