Ẩu đả trong quán karaoke ở Indonesia, 19 người thiệt mạng
Ẩu đả trong quán karaoke ở Indonesia, 19 người thiệt mạng
26/01/2022 07:59