Để xảy ra phá rừng, một Phó giám đốc Sở bị kỷ luật
Để xảy ra phá rừng, một Phó giám đốc Sở bị kỷ luật17/01/2020 16:08

Để xảy ra phá rừng, một Phó giám đốc Sở bị kỷ luật

(BVPL) – Sau khi kết luận có khuyết điểm, vi phạm liên quan đến công tác tham mưu, kiểm tra, chỉ đạo để xảy ra sai phạm nghiêm trọng kéo dài trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, công tác quản lý tài chính tại các ban quản lý rừng phòng hộ, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai đã bị cơ quan thẩm quyền kỉ luật khiển trách.