Bờ Đông nước Mỹ chìm trong khói bụi cháy rừng Canada
Bờ Đông nước Mỹ chìm trong khói bụi cháy rừng Canada
08/06/2023 15:18