Kiểm sát viên mang màu xanh áo lính luôn nêu gương sáng
Kiểm sát viên mang màu xanh áo lính luôn nêu gương sáng06/05/2020 11:31
Phó Tham mưu trưởng được thăng quân hàm cấp tướng, nhậm chức Phó Tư lệnh
Phó Tham mưu trưởng được thăng quân hàm cấp tướng, nhậm chức Phó Tư lệnh05/05/2020 16:22
Thủ tướng bổ nhiệm 2 Phó Tư lệnh Quân khu
Thủ tướng bổ nhiệm 2 Phó Tư lệnh Quân khu20/04/2020 18:53
Bổ nhiệm Phó Tham mưu trưởng Quân khu 1; Sư đoàn trưởng Sư đoàn 3
Bổ nhiệm Phó Tham mưu trưởng Quân khu 1; Sư đoàn trưởng Sư đoàn 310/04/2020 15:47
Điều động Phó Tham mưu trưởng Quân khu 1 về Bộ Tổng Tham mưu
Điều động Phó Tham mưu trưởng Quân khu 1 về Bộ Tổng Tham mưu 30/03/2020 10:28
VKS quân sự khu vực 33 làm tốt công tác chống dịch Covid-19
VKS quân sự khu vực 33 làm tốt công tác chống dịch Covid-1926/03/2020 17:28
Điều động, bổ nhiệm nhân sự 3 Quân khu
Điều động, bổ nhiệm nhân sự 3 Quân khu16/03/2020 12:32
Điều động, bổ nhiệm nhân sự Quân đội, Công an
Điều động, bổ nhiệm nhân sự Quân đội, Công an02/03/2020 10:05
Điều động, bổ nhiệm nhân sự quân đội
Điều động, bổ nhiệm nhân sự quân đội27/02/2020 16:28
Bộ Quốc phòng bổ nhiệm Chính ủy 2 Sư đoàn
Bộ Quốc phòng bổ nhiệm Chính ủy 2 Sư đoàn27/02/2020 16:24

Kiểm sát viên mang màu xanh áo lính luôn nêu gương sáng

(BVPL) - Với những kết quả đã đạt được, Kiểm sát viên Nguyễn Đình Độ liên tục nhiều năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến, Chiến sĩ thi đua, được nhận nhiều Bằng khen và Giấy khen của cấp có thẩm quyền.