Chủ tịch Quốc hội chủ trì Phiên họp thứ 3 Hội đồng Bầu cử Quốc gia
Chủ tịch Quốc hội chủ trì Phiên họp thứ 3 Hội đồng Bầu cử Quốc gia03/03/2021 18:18
Đề nghị cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ
Đề nghị cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ16/10/2019 13:56
Truy trách nhiệm vụ cháy Nhà máy Rạng Đông, ô nhiễm nguồn nước sông Đà
Truy trách nhiệm vụ cháy Nhà máy Rạng Đông, ô nhiễm nguồn nước sông Đà15/10/2019 13:57
Khai mạc Phiên họp thứ 38 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Khai mạc Phiên họp thứ 38 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội14/10/2019 09:30
Chủ động ứng phó với xu hướng già hóa dân số
Chủ động ứng phó với xu hướng già hóa dân số20/09/2019 13:56
Ngành Kiểm sát nhân dân hoàn thành vượt nhiều chỉ tiêu trong các Nghị quyết của Quốc hội
Ngành Kiểm sát nhân dân hoàn thành vượt nhiều chỉ tiêu trong các Nghị quyết của Quốc hội12/09/2019 14:59
Cho ý kiến về Báo cáo sơ kết 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp
Cho ý kiến về Báo cáo sơ kết 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp11/09/2019 15:23
Trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự án Luật Thanh niên sửa đổi
Trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự án Luật Thanh niên (sửa đổi)10/09/2019 15:55
Khai mạc Phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Khai mạc Phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 09/09/2019 11:36
Còn ý kiến khác nhau của dự án Bộ luật Lao động sửa đổi
Còn ý kiến khác nhau của dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi).14/08/2019 22:34

Chủ tịch Quốc hội chủ trì Phiên họp thứ 3 Hội đồng Bầu cử Quốc gia

Chiều 3/3/2021, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia chủ trì Phiên họp thứ 3 của Hội đồng.