Phát hiện hơn 200 cây cần sa trong vườn, chồng đổ tội cho vợ trồng
Phát hiện hơn 200 cây cần sa trong vườn, chồng đổ tội cho vợ trồng06/06/2019 10:09

Phát hiện hơn 200 cây cần sa trong vườn, chồng đổ tội cho vợ trồng

(BVPL) - Tại đất rẫy của gia đình Khoa cơ quan chức năng phát hiện cây cần sa đang trong bầu ươm với 62 cây, chiều cao dao động từ 10-30cm đã trồng trong vườn 99 cây và 59 cây cần sa có chiều cao từ 25-100cm. Tại cơ quan chức năng, Khoa khai nhận toàn bộ số cây trên là của vợ.