3 tỉnh kiện toàn các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh
3 tỉnh kiện toàn các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh14/12/2020 17:12
Thái Bình có thêm 1 Phó Chủ tịch HĐND và 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Thái Bình có thêm 1 Phó Chủ tịch HĐND và 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh10/12/2020 11:05
Gia Lai có tân Phó Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh
Gia Lai có tân Phó Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh09/12/2020 18:15
4 địa phương kiện toàn lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh
4 địa phương kiện toàn lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh08/12/2020 14:13
Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Trị được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Trị được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh07/12/2020 18:47
Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn nhân sự mới
Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn nhân sự mới08/10/2020 16:18
Nhân sự mới các tỉnh Phú Yên và Bình Định
Nhân sự mới các tỉnh Phú Yên và Bình Định02/10/2020 06:52
Giám đốc Sở được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
Giám đốc Sở được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh01/10/2020 18:11
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị10/09/2020 13:58
Kỷ luật cảnh cáo Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai
Kỷ luật cảnh cáo Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai20/07/2020 19:00
Tạm đình chỉ công tác Phó Chủ tịch HĐND huyện vì không chấp hành quy định chống dịch COVID-19
Tạm đình chỉ công tác Phó Chủ tịch HĐND huyện vì không chấp hành quy định chống dịch COVID-19iconvideo
13/04/2020 15:11
Phó chủ tịch HĐND huyện không chấp hành quy định chống dịch
Phó chủ tịch HĐND huyện không chấp hành quy định chống dịchiconvideo
12/04/2020 22:02

3 tỉnh kiện toàn các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh

(BVPL) - Vừa qua, HĐND 3 tỉnh Bắc Kạn, Lai Châu, Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức kỳ họp cuối năm 2020 để kiện toàn nhân sự HĐND và UBND.