Thủ tướng phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình
Thủ tướng phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình17/02/2021 18:54
Phê chuẩn bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch tỉnh Hòa Bình
Phê chuẩn bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch tỉnh Hòa Bình26/09/2020 08:44
Thủ tướng phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình
Thủ tướng phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình23/10/2019 15:50
Xin chủ trương bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình
Xin chủ trương bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình29/08/2019 11:02

Thủ tướng phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình

(BVPL) - Ông Quách Tất Liêm, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình vừa được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026.