Hưởng ứng và thực hiện nghiêm túc các phong trào thi đua trong ngành Kiểm sát
Hưởng ứng và thực hiện nghiêm túc các phong trào thi đua trong ngành Kiểm sát08/02/2020 16:47

Hưởng ứng và thực hiện nghiêm túc các phong trào thi đua trong ngành Kiểm sát

(BVPL) - Vụ Thi đua - Khen thưởng (Vụ 16), VKSND tối cao vừa có văn bản phát động thi đua năm 2020 trong toàn đơn vị nhằm mục đích triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị công tác năm 2020 của Ngành cũng như Chương trình công tác mà đơn vị đã đề ra..