Công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Công an 3 tỉnh
Công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Công an 3 tỉnh08/07/2020 13:37
Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y nhân sự mới
Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y nhân sự mới28/04/2020 10:57
Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng làm Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an
Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng làm Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an01/02/2020 15:29

Công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Công an 3 tỉnh

Công an các tỉnh: Sóc Trăng, Quảng Trị, Cà Mau vừa tổ chức công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.