Nghiên cứu việc thu thuế đất nông nghiệp để hoang hóa
Nghiên cứu việc thu thuế đất nông nghiệp để hoang hóa25/05/2020 16:40
Thường trực Thành ủy làm việc với Ban cán sự Đảng VKSND TP Đà Nẵng
Thường trực Thành ủy làm việc với Ban cán sự Đảng VKSND TP Đà Nẵng21/05/2020 14:44
Công bố Nghị quyết của UBTVQH về công tác cán bộ
Công bố Nghị quyết của UBTVQH về công tác cán bộ21/05/2020 10:54
Kiến nghị liên quan đến hoạt động điều tra, truy tố, xét xử đã được giải quyết 100
Kiến nghị liên quan đến hoạt động điều tra, truy tố, xét xử đã được giải quyết 100%20/05/2020 14:44
Phối hợp chỉ đạo đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm
Phối hợp chỉ đạo đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm15/05/2020 22:51
Quảng Ninh ban hành Nghị quyết giảm giá vé tham quan các khu du lịch
Quảng Ninh ban hành Nghị quyết giảm giá vé tham quan các khu du lịch14/05/2020 20:14
VKSND cấp cao tại TP HCM Đẩy mạnh giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm
VKSND cấp cao tại TP HCM: Đẩy mạnh giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm14/05/2020 15:17
Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ
Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ12/05/2020 14:24
Cái nội dung này là các anh sai, kháng nghị đúng , nhưng biểu quyết gây bất ngờ
"Cái nội dung này là các anh sai, kháng nghị đúng", nhưng biểu quyết gây bất ngờ (!?) 12/05/2020 08:13
Về tính hợp pháp của quyết định kháng nghị giám đốc thẩm trong vụ án Hồ Duy Hải
Về tính hợp pháp của quyết định kháng nghị giám đốc thẩm trong vụ án Hồ Duy Hải11/05/2020 15:59
Thông qua Nghị quyết sắp xếp các đơn vị hành chính của 6 tỉnh, thành phố
Thông qua Nghị quyết sắp xếp các đơn vị hành chính của 6 tỉnh, thành phốiconvideo
11/02/2020 16:07
Đảng bộ VKSND tối cao học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 11
Đảng bộ VKSND tối cao học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 11iconvideo
03/12/2019 20:45
Đảng bộ VKSND tối cao học tập, quán triệt Nghị quyết 35-NQ TW
Đảng bộ VKSND tối cao học tập, quán triệt Nghị quyết 35-NQ/TWiconvideo
29/10/2019 16:21
Đề nghị Hà Giang kiên quyết xử lý sai phạm liên quan vụ xả núi xây khu du lịch tâm linh
Đề nghị Hà Giang kiên quyết xử lý sai phạm liên quan vụ xả núi xây khu du lịch tâm linhiconvideo
28/10/2019 09:30
Ngành Kiểm sát thực hiện vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo các nghị quyết của Quốc hội
Ngành Kiểm sát thực hiện vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo các nghị quyết của Quốc hộiiconvideo
30/10/2018 11:34

Nghiên cứu việc thu thuế đất nông nghiệp để hoang hóa

(BVPL) - Cuối phiên làm việc buổi sáng và đầu phiên làm việc buổi chiều ngày hôm nay (25/5), Quốc hội dành thời gian nghe tờ trình và thảo luận về Dự án Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp (SDĐNN).