Nghĩa tình người cán bộ kiểm sát với “chăn ấm mùa đông”
Nghĩa tình người cán bộ kiểm sát với “chăn ấm mùa đông”19/11/2019 22:18
Bát cháo nghĩa tình của người cán bộ Kiểm sát
Bát cháo nghĩa tình của người cán bộ Kiểm sát11/11/2019 16:44

Nghĩa tình người cán bộ kiểm sát với “chăn ấm mùa đông”

(BVPL) - Để có thể giúp đồng bào khó khăn những điều thiết thực nhất, mỗi cán bộ, công chức VKSND huyện Sơn Dương tự nguyện tham gia đóng góp bằng tấm lòng sẻ chia nhất có thể.