Sức mạnh không cho kẻ thù lối thoát của vũ khí hạt nhân Nga mới
Sức mạnh không cho kẻ thù lối thoát của khí hạt nhân Nga mới22/02/2020 09:32

Sức mạnh không cho kẻ thù lối thoát của vũ khí hạt nhân Nga mới

(BVPL)-Trong 5 năm tới, Nga sẽ hoàn thiện việc hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân, bao gồm tên lửa. Những hầm phóng tên lửa có khả năng chống lại cuộc tấn công đầu tiên, đồng thời tự đánh trả.