Người lao động trực tiếp không muốn tăng tuổi nghỉ hưu
Người lao động trực tiếp không muốn tăng tuổi nghỉ hưu15/08/2019 21:20

Người lao động trực tiếp không muốn tăng tuổi nghỉ hưu

(BVPL) - Các đại biểu đã nêu rõ quan điểm không đồng ý tăng tuổi nghỉ hưu như đề xuất trong dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi).