Phê chuẩn khởi tố 2 trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ ở Gia Lai
Phê chuẩn khởi tố 2 trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ ở Gia Lai08/09/2020 11:10

Phê chuẩn khởi tố 2 trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ ở Gia Lai

(BVPL) - Dù để mất hàng trăm ha rừng qua nhiều năm nhưng Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Grai (tỉnh Gia Lai) không thống kê, báo cáo các cơ quan chức năng về thực trạng tình hình cũng như nguyên nhân dẫn đến mất rừng.