Cán bộ Kiểm sát và Ngày thứ 7 cùng dân ở Trấn Yên
Cán bộ Kiểm sát và "Ngày thứ 7 cùng dân" Trấn Yên13/11/2019 14:25

Cán bộ Kiểm sát và "Ngày thứ 7 cùng dân" ở Trấn Yên

(BVPL) – Là huyện vùng cao đang phấn đấu được công nhận là huyện hoàn thành Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của các tỉnh Yên Bái, VKSND huyện Trấn Yên luôn tự hào về những đóng góp của mình trong những thành tích chung của huyện nhà.