Các tay súng Al-Qaeda gia nhập Taliban trong nỗ lực tiêu diệt quân kháng chiến ở thung lũng Panjshir
Các tay súng Al-Qaeda gia nhập Taliban trong nỗ lực tiêu diệt quân kháng chiến ở thung lũng Panjshir
03/09/2021 12:35