Tiểu hành tinh có khả năng gây nguy hiểm sẽ bay tới Trái Đất vào tuần tới
Tiểu hành tinh "có khả năng gây nguy hiểm" sẽ bay tới Trái Đất vào tuần tới09/09/2020 05:50
Điều gì sẽ xảy ra khi 2 tiểu hành tinh sẽ “tạt đầu” Trái đất vào ngày mai
Điều gì sẽ xảy ra khi 2 tiểu hành tinh sẽ “tạt đầu” Trái đất vào ngày mai14/04/2020 11:01

Tiểu hành tinh "có khả năng gây nguy hiểm" sẽ bay tới Trái Đất vào tuần tới

(BVPL) - Theo Trung tâm Nghiên cứu Vật thể gần Trái Đất của NASA, một tiểu hành tinh rộng hơn hai sân bóng chuyên nghiệp sẽ bay qua Trái Đất vào ngày 14 tháng 9.