Huyện Thạch Hà được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới
Huyện Thạch được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới06/08/2020 14:05
VKSND tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ xây dựng nông thôn mới và tặng nhà tình nghĩa
VKSND tỉnh Tĩnh hỗ trợ xây dựng nông thôn mới và tặng nhà tình nghĩa13/11/2019 07:25
Huyện đầu tiên của Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới
Huyện đầu tiên của Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới 12/12/2018 06:23

Huyện Thạch Hà được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới

(BVPL)- Sau gần 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) với nhiều nỗ lực, quyết tâm đến nay huyện Thạch Hà- tỉnh Hà Tĩnh đã chính thức được công nhận là huyện đạt chuẩn NTM.