Iran mong muốn mở rộng quan hệ thương mại với Việt Nam
Iran mong muốn mở rộng quan hệ thương mại với Việt Nam04/09/2021 15:38

Iran mong muốn mở rộng quan hệ thương mại với Việt Nam

(BVPL) – Chính phủ Iran bày tỏ mong muốn mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ giữa Iran và Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt trong kinh tế và giao thương, tăng giá trị thương mại song phương lên 2 tỉ USD.