Hỏa hoạn kinh hoàng tại sân bay Florida- Mỹ thiêu rụi hơn 3 500 xe ô tô
Hỏa hoạn kinh hoàng tại sân bay Florida- Mỹ thiêu rụi hơn 3.500 xe ô tô
06/04/2020 11:28