Mặc COVID-19, Maldives vẫn viết lên câu chuyện thần kỳ trong ngành du lịch thế giới 2020
Mặc COVID-19, Maldives vẫn viết lên câu chuyện thần kỳ trong ngành du lịch thế giới 2020 04/03/2021 11:18
Liên hợp quốc cảnh báo tình hình Maldives diễn biến ngày một xấu
Liên hợp quốc cảnh báo tình hình Maldives diễn biến ngày một xấu10/02/2018 23:15

Mặc COVID-19, Maldives vẫn viết lên câu chuyện thần kỳ trong ngành du lịch thế giới 2020

(BVPL) - Lượng khách tới ít đi nhưng lưu trú dài hạn hàng tháng, thậm chí một năm mang lại chất lượng cho kinh tế du lịch của quốc đảo thời COVID-19.