Nga hạ thủy tàu ngầm diesel-điện cải tiến “Kẻ giết người thầm lặng”
Nga hạ thủy tàu ngầm diesel-điện cải tiến “Kẻ giết người thầm lặng”
29/03/2021 12:18