Những bí ẩn vụ chồng vác thi thể vợ từ trong rừng về nhà
Những bí ẩn vụ chồng vác thi thể vợ từ trong rừng về nhà 02/12/2019 15:20

Những bí ẩn vụ chồng vác thi thể vợ từ trong rừng về nhà

(BVPL) – Lời khai của người chồng vác thi thể vợ có vết đạn về nhà hiện chưa thống nhất và có nhiều tình tiết bí ẩn cần làm rõ. Hiện tại, người chồng lúc thì khai do súng cướp cò, lúc thì bảo tưởng vợ là khỉ trong lùm cây nên rút súng bắn...