Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất
Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất04/02/2021 16:24
Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ hai Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII
Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ hai Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII27/01/2021 20:00
Khai mạc trọng thể Đại hội lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam
Khai mạc trọng thể Đại hội lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam26/01/2021 09:59
Thông qua các quy chế, chương trình làm việc của Đại hội Đảng lần thứ XIII
Thông qua các quy chế, chương trình làm việc của Đại hội Đảng lần thứ XIII 25/01/2021 18:00
Các đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Các đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minhiconvideo
25/01/2021 13:00
Phiên họp trù bị Đại hội lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam
Phiên họp trù bị Đại hội lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam 25/01/2021 10:57
Phát hành đặc biệt bộ tem “Chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII”
Phát hành đặc biệt bộ tem “Chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII”22/01/2021 18:19
Ngày làm việc thứ ba của Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Ngày làm việc thứ ba của Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII 16/12/2020 19:34
Ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII 15/12/2020 19:00
Ngày làm việc thứ nhất Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Ngày làm việc thứ nhất Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII14/12/2020 19:53
144 vận động viên tham gia giải golf gây quỹ “Chung tay vì an toàn giao thông” lần thứ 2 năm 2020
144 vận động viên tham gia giải golf gây quỹ “Chung tay vì an toàn giao thông” lần thứ 2 năm 202019/11/2020 14:48
Lý giải yếu tố giúp Việt Nam chiến thắng COVID-19 lần thứ 2
Lý giải yếu tố giúp Việt Nam chiến thắng COVID-19 lần thứ 2iconvideo
29/09/2020 21:50
Hội nghị VKSND các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam – Trung Quốc lần thứ hai thành công tốt đẹp
Hội nghị VKSND các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam – Trung Quốc lần thứ hai thành công tốt đẹpiconvideo
28/11/2019 20:29

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất

Sáng 4/2, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất nhằm thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.