Nhân sự mới các tỉnh Phú Yên và Bình Định
Nhân sự mới các tỉnh Phú Yên và Bình Định02/10/2020 06:52
Giám đốc Sở được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
Giám đốc Sở được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh01/10/2020 18:11
Đồng chí Lê Minh Khái tiếp tục giữ cương vị Bí thư Đảng ủy Thanh tra Chính phủ
Đồng chí Minh Khái tiếp tục giữ cương vị Bí thư Đảng ủy Thanh tra Chính phủ23/09/2020 16:08
BHXH thanh toán tiền viện phí cho một bệnh nhân lên đến 4,7 tỷ đồng19/12/2018 22:15

Nhân sự mới các tỉnh Phú Yên và Bình Định

(BVPL) - HĐND tỉnh Phú Yên đã bầu ông Lê Thanh Đồng, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Phú Yên giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016-2021. Tại tỉnh Bình Định cũng có nhiều nhân sự mới cấp sở.