Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm nhân sự mới
Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm nhân sự mới04/08/2019 08:15
Chủ nhà nghỉ dính vào vòng lao lý vì gọi đào chiều khách tới bến
Chủ nhà nghỉ dính vào vòng lao lý vì gọi "đào" chiều khách tới bến17/06/2019 16:13
Nữ lễ tân nhà nghỉ “điều đào” tới phục vụ khách tới bến
Nữ lễ tân nhà nghỉ “điều đào” tới phục vụ khách tới bến19/01/2019 13:19

Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm nhân sự mới

Ngày 2/8, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ.