Phát hiện dấu tích cung điện “khủng” của người Maya hơn 1 000 năm tuổi
Phát hiện dấu tích cung điện “khủng” của người Maya hơn 1.000 năm tuổi28/12/2019 09:48

Phát hiện dấu tích cung điện “khủng” của người Maya hơn 1.000 năm tuổi

(BVPL) - Một cung điện của người Maya rộng lớn hơn 1.000 tuổi đã được phát hiện tại một thành phố cổ cách 100 dặm về phía tây của trung tâm du lịch Cancún, Mexico.