Hà Tĩnh liên tục phát hiện kit test không rõ nguồn gốc
Hà Tĩnh liên tục phát hiện kit test không rõ nguồn gốc
19/03/2022 17:52
Đắk Nông Thu giữ 745 bộ kit test nhanh không rõ nguồn gốc, xuất xứ
Đắk Nông: Thu giữ 745 bộ kit test nhanh không rõ nguồn gốc, xuất xứ
19/03/2022 15:25
Thu giữ 1 800 bộ kít test nhanh COVID-19 không hoá đơn chứng từ
Thu giữ 1.800 bộ kít test nhanh COVID-19 không hoá đơn chứng từ
18/03/2022 17:54
Liên tiếp bắt giữ các đối tượng kinh doanh kit test nhanh COVID -19 nhập lậu
Liên tiếp bắt giữ các đối tượng kinh doanh kit test nhanh COVID -19 nhập lậu
16/03/2022 20:42
Phát hiện gần 6 000 kit test nhanh COVID – 19 không rõ nguồn gốc xuất xứ
Phát hiện gần 6.000 kit test nhanh COVID – 19 không rõ nguồn gốc xuất xứ
07/03/2022 09:19
Liên tiếp triệt phá đường dây mua bán kit test nhanh Covid-19 nhập lậu
Liên tiếp triệt phá đường dây mua bán kit test nhanh Covid-19 nhập lậu
05/03/2022 13:57
Bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép 7 500 bộ kit test nhanh COVID-19
Bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép 7.500 bộ kit test nhanh COVID-19
02/03/2022 20:59
Phát hiện, thu giữ 1000 bộ kit test nhanh COVID-19 không rõ nguồn gốc ở Thái Bình
Phát hiện, thu giữ 1000 bộ kit test nhanh COVID-19 không rõ nguồn gốc ở Thái Bình
28/02/2022 12:59
Phát hiện, thu giữ hàng trăm bộ kit test nhanh COVID-19 không hóa đơn, chứng từ
Phát hiện, thu giữ hàng trăm bộ kit test nhanh COVID-19 không hóa đơn, chứng từ
07/11/2021 14:52
THACO trao tặng Thành phố Hà Nội 300 000 kit test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 và 30 xe cứu thương
THACO trao tặng Thành phố Hà Nội 300.000 kit test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 và 30 xe cứu thương
12/10/2021 21:49
T T Group trao tặng 140 000 bộ kit test nhanh COVID-19 và 150 tấn gạo hỗ trợ một số tỉnh phía Nam chống dịch
T&T Group trao tặng 140.000 bộ kit test nhanh COVID-19 và 150 tấn gạo hỗ trợ một số tỉnh phía Nam chống dịch
20/09/2021 16:12
Xử lý nghiêm đối tượng buôn bán bộ kit test nhanh COVID-19 không rõ nguồn gốc
Xử lý nghiêm đối tượng buôn bán bộ kit test nhanh COVID-19 không rõ nguồn gốc
26/08/2021 17:27
Xử phạt công ty kinh doanh 500 bộ kit test nhanh khi chưa công bố đủ điều kiện
Xử phạt công ty kinh doanh 500 bộ kit test nhanh khi chưa công bố đủ điều kiện
06/08/2021 16:47
Thu giữ gần 1 000 bộ kit test nhanh COVID-19 không rõ nguồn gốc
Thu giữ gần 1.000 bộ kit test nhanh COVID-19 không rõ nguồn gốc
04/08/2021 10:02