VKSND tỉnh Bình Phước trao quyết định bổ nhiệm Kiểm sát viên và Kiểm tra viên
VKSND tỉnh Bình Phước trao quyết định bổ nhiệm Kiểm sát viênKiểm tra viên08/04/2021 11:07
VKSND tỉnh Gia Lai trao quyết định bổ nhiệm các chức danh Kiểm sát viên và Kiểm tra viên
VKSND tỉnh Gia Lai trao quyết định bổ nhiệm các chức danh Kiểm sát viênKiểm tra viên07/04/2021 11:03
VKSND tỉnh Hậu Giang bổ nhiệm kiểm sát viên, kiểm tra viên
VKSND tỉnh Hậu Giang bổ nhiệm kiểm sát viên, kiểm tra viên 07/04/2021 08:45
VKSQS trung ương trao quyết định bổ nhiệm Kiểm sát viên cao cấp
VKSQS trung ương trao quyết định bổ nhiệm Kiểm sát viên cao cấp02/04/2021 16:27
Bổ nhiệm lãnh đạo quản lý cấp phòng và 3 Kiểm tra viên chính thuộc Vụ 7 – VKSND tối cao
Bổ nhiệm lãnh đạo quản lý cấp phòng và 3 Kiểm tra viên chính thuộc Vụ 7 – VKSND tối cao01/04/2021 18:05
VKSND tỉnh An Giang Trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên
VKSND tỉnh An Giang: Trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên 01/04/2021 12:30
Bổ nhiệm chức danh Kiểm tra viên chính 5 công chức thuộc Vụ 8 - VKSND tối cao
Bổ nhiệm chức danh Kiểm tra viên chính 5 công chức thuộc Vụ 8 - VKSND tối cao31/03/2021 18:25
Viện cấp cao 1 Trao quyết định bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên và Kiểm tra viên
Viện cấp cao 1: Trao quyết định bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viênKiểm tra viên 31/03/2021 12:00
Trao quyết định bổ nhiệm Kiểm sát viên VKSND tối cao, Kiểm sát viên cao cấp và Kiểm tra viên cao cấp
Trao quyết định bổ nhiệm Kiểm sát viên VKSND tối cao, Kiểm sát viên cao cấp và Kiểm tra viên cao cấp30/03/2021 22:18
Ảnh dự thi Nét đẹp cán bộ, công chức ngành Kiểm sát  Nữ Kiểm tra viên nơi địa đầu Hà Giang
Ảnh dự thi "Nét đẹp cán bộ, công chức ngành Kiểm sát": Nữ Kiểm tra viên nơi địa đầu Hà Giang22/03/2021 07:45
Trao quyết định bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên cao cấp và Điều tra viên cao cấp
Trao quyết định bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên cao cấp và Điều tra viên cao cấpiconvideo
25/11/2020 07:44
Trao quyết định bổ nhiệm Kiểm sát viên VKSND tối cao và lãnh đạo, quản lý cấp vụ
Trao quyết định bổ nhiệm Kiểm sát viên VKSND tối cao và lãnh đạo, quản lý cấp vụiconvideo
13/02/2020 21:16
Công bố và trao quyết định bổ nhiệm Kiểm sát viên các đơn vị thuộc VKSND tối cao
Công bố và trao quyết định bổ nhiệm Kiểm sát viên các đơn vị thuộc VKSND tối caoiconvideo
28/01/2019 17:45

VKSND tỉnh Bình Phước trao quyết định bổ nhiệm Kiểm sát viên và Kiểm tra viên

(BVPL) - Ngày 6/4/2021 VKSND tỉnh Bình Phước đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao về việc bổ nhiệm Kiểm sát viên trung cấp cho 3 đồng chí, Kiểm sát viên sơ cấp cho 5 đồng chí và bổ nhiệm 1 đồng chí là Kiểm tra viên chính.