Khai bút đầu xuân chính là giáo dục những nét văn hóa truyền thống
Khai bút đầu xuân chính là giáo dục những nét văn hóa truyền thống31/01/2020 09:10

Khai bút đầu xuân chính là giáo dục những nét văn hóa truyền thống

(BVPL) - Giáo dục học sinh, sinh viên bằng hình thức khai bút chính là giáo dục những nét văn hóa truyền thống cho học sinh, sinh viên để tưởng nhớ, tri ân các bậc tiền nhân và yêu thêm nét văn hóa truyền thống của dân tộc