VKSND huyện Mường Tè ký kết chương trình phối hợp trong công tác bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái
VKSND huyện Mường Tè kết chương trình phối hợp trong công tác bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái17/03/2020 10:12
Khối thi đua số 1 ký kết Giao ước thi đua
Khối thi đua số 1 kết Giao ước thi đua05/03/2020 17:40
Cụm thi đua số 1 VKSND tỉnh Bình Phước ký kết giao ước thi đua
Cụm thi đua số 1 VKSND tỉnh Bình Phước kết giao ước thi đua 04/03/2020 18:16
VKSND các tỉnh Tây Nguyên ký kết giao ước thi đua
VKSND các tỉnh Tây Nguyên kết giao ước thi đua 02/03/2020 14:41
Khối thi đua số 4 VKSND tối cao phát động và ký kết giao ước thi đua
Khối thi đua số 4 VKSND tối cao phát động và kết giao ước thi đuaiconvideo
24/02/2020 16:51
Khối thi đua số 4 VKSND tối cao phát động và ký kết giao ước thi đua
Khối thi đua số 4 VKSND tối cao phát động và kết giao ước thi đua24/02/2020 13:30
Khối nội chính - Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An ký kết giao ước thi đua
Khối nội chính - Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An kết giao ước thi đua 18/02/2020 20:53
4 đơn vị thuộc VKSND tỉnh Đắk Nông ký kết giao ước thi đua
4 đơn vị thuộc VKSND tỉnh Đắk Nông kết giao ước thi đua17/02/2020 20:58
VKSND huyện Tân Kỳ Triển khai công tác và ký kết giao ước thi đua cụm 3
VKSND huyện Tân Kỳ: Triển khai công tác và kết giao ước thi đua cụm 312/02/2020 15:59
Ký kết giao ước thi đua Cụm 11 gồm 6 VKSND địa phương
kết giao ước thi đua Cụm 11 gồm 6 VKSND địa phương11/02/2020 13:08
VKSND tỉnh Thừa Thiên – Huế chủ trì hội nghị ký kết quy chế phối hợp liên ngành
VKSND tỉnh Thừa Thiên – Huế chủ trì hội nghị kết quy chế phối hợp liên ngành23/01/2020 09:15
Ký kết hợp tác thông tin tuyên truyền giữa 3 cơ quan báo chí
kết hợp tác thông tin tuyên truyền giữa 3 cơ quan báo chíiconvideo
04/04/2019 13:17

VKSND huyện Mường Tè ký kết chương trình phối hợp trong công tác bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái

(BVPL) - Chương trình phối hợp liên ngành được xây dựng trên cơ sở bảo đảm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan trong công tác bảo vệ phụ nữ và trẻ em, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật.