Góp ý dự thảo Danh mục phân loại đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp
Góp ý dự thảo Danh mục phân loại đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động pháp14/08/2020 15:00
Đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp
Đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động pháp09/07/2020 14:50
Hoạt động hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự được triển khai hiệu quả
Hoạt động hợp tác quốc tế và tương trợ pháp về hình sự được triển khai hiệu quả 08/07/2020 16:17
Nâng cao chất lượng công tác phân loại đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp
Nâng cao chất lượng công tác phân loại đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động pháp02/03/2020 14:41
Thiếu nữ lợi dụng Covid-19 cho nhiều người sập bẫy lừa đảo bán khẩu trang
Thiếu nữ lợi dụng Covid-19 cho nhiều người sập bẫy lừa đảo bán khẩu trang25/02/2020 19:08
Chuẩn bị Hội nghị tập huấn về công tác tiếp công dân
Chuẩn bị Hội nghị tập huấn về công tác tiếp công dân06/02/2020 20:03
Gắn công tác tiếp công dân với trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo
Gắn công tác tiếp công dân với trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo03/02/2020 17:14
Công tác kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp chuyển biến tích cực
Công tác kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động pháp chuyển biến tích cựciconvideo
17/01/2020 14:25
Công tác kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp chuyển biến tích cực
Công tác kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động pháp chuyển biến tích cực17/01/2020 11:02
Xác định kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp là khâu công tác đột phá
Xác định kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động pháp là khâu công tác đột phá08/01/2020 14:58
Xây dựng hình ảnh ngành Kiểm sát gần dân, hiểu dân và vì dân
Xây dựng hình ảnh ngành Kiểm sát gần dân, hiểu dân và vì dân25/12/2019 15:45

Góp ý dự thảo Danh mục phân loại đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

(BVPL) - VKSND tối cao (Vụ 12) vừa dự thảo Danh mục phân loại đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp gửi Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao; Viện kiểm sát quân sự Trung ương; Viện trưởng các VKSND cấp cao; Viện trưởng VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị trong ngành Kiểm sát nhân dân.