Không quân Venezuela bắn rơi một máy bay mang số hiệu Mỹ
Không quân Venezuela bắn rơi một máy bay mang số hiệu Mỹ
09/07/2020 13:34