Nhà trường phối hợp với cơ quan BHXH tuyên truyền đảm bảo 100 HSSV tham gia BHYT
Nhà trường phối hợp với cơ quan BHXH tuyên truyền đảm bảo 100% HSSV tham gia BHYT
16/09/2022 16:55
Năm học 2022-2023, phấn đấu 100 HSSV tham gia BHYT
Năm học 2022-2023, phấn đấu 100% HSSV tham gia BHYT
10/08/2022 20:23
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Ngành Giáo dục phải vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa tổ chức tốt việc học tập cho HSSV
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Ngành Giáo dục phải vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa tổ chức tốt việc học tập cho HSSV
04/09/2020 16:43
Đảm bảo 100 Học sinh sinh viên HSSV tham gia Bảo hiểm Y tế BHYT
Đảm bảo 100% Học sinh sinh viên (HSSV) tham gia Bảo hiểm Y tế (BHYT)
25/07/2019 19:58
Nhiều HSSV bị lừa bán ra nước ngoài
Nhiều HSSV bị lừa bán ra nước ngoài
17/01/2014 15:11