Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Không để lọt vào cấp ủy những người có biểu hiện tham nhũng
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để lọt vào cấp ủy những người có biểu hiện tham nhũng30/12/2019 14:00
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Năm 2019 phải hơn 2018 trên tất cả các phương diện
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Năm 2019 phải hơn 2018 trên tất cả các phương diện28/12/2018 13:44
Chính phủ không bao giờ cho phép ngủ quên trên vòng nguyệt quế
Chính phủ không bao giờ cho phép ngủ quên trên vòng nguyệt quế28/12/2018 10:50
Tổng Bí thư dự Hội nghị trực tuyến giữa Chính phủ với các địa phương
Tổng Bí thư dự Hội nghị trực tuyến giữa Chính phủ với các địa phương28/12/2017 13:06

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để lọt vào cấp ủy những người có biểu hiện tham nhũng

Cấp uỷ nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, có đức, có tài... Không để lọt vào cấp uỷ những người không đủ tiêu chuẩn, có biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, cục bộ, lợi ích nhóm, chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu bầu.