Hội đồng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội cho ý kiến về phương hướng tuyển sinh năm 2020
Hội đồng Trường Đại học Kiểm sát Nội cho ý kiến về phương hướng tuyển sinh năm 2020 17/02/2020 13:04

Hội đồng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội cho ý kiến về phương hướng tuyển sinh năm 2020

(BVPL) - Sáng nay (17/2), tại trụ sở cơ quan, Hội đồng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đã tổ chức cuộc họp để cho ý kiến đối với phương hướng tuyển sinh năm 2020 của Nhà trường.