Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn một số Phó Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia
Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn một số Phó Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia08/04/2021 15:26
Trình Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng và 12 bộ trưởng, trưởng ngành
Trình Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng và 12 bộ trưởng, trưởng ngành07/04/2021 18:47
Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng và thành viên Chính phủ
Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng và thành viên Chính phủ07/04/2021 16:49
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điều hành phiên họp đầu tiên
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điều hành phiên họp đầu tiên31/03/2021 10:56
Đề cử đồng chí Vương Đình Huệ để bầu Chủ tịch Quốc hội
Đề cử đồng chí Vương Đình Huệ để bầu Chủ tịch Quốc hội30/03/2021 18:12
Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia
Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia30/03/2021 17:00
Công dân có quyền tự ứng cử ĐBQH nếu đủ tiêu chuẩn
Công dân có quyền tự ứng cử ĐBQH nếu đủ tiêu chuẩn04/03/2021 18:16
Chủ tịch Quốc hội chủ trì Phiên họp thứ 3 Hội đồng Bầu cử Quốc gia
Chủ tịch Quốc hội chủ trì Phiên họp thứ 3 Hội đồng Bầu cử Quốc gia03/03/2021 18:18
Công tác chuẩn bị bầu cử phải được thực hiện nghiêm túc, dân chủ
'Công tác chuẩn bị bầu cử phải được thực hiện nghiêm túc, dân chủ'13/01/2021 16:15
Tiểu ban Nhân sự, Hội đồng Bầu cử quốc gia họp phiên thứ nhất
Tiểu ban Nhân sự, Hội đồng Bầu cử quốc gia họp phiên thứ nhất06/01/2021 15:43

Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn một số Phó Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia

Chiều 8/4/2021, Quốc hội phê chuẩn đề nghị về danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín.