Hải Phòng sẵn sàng cho tình huống xấu nhất liên quan đến dịch Covid-19
Hải Phòng sẵn sàng cho tình huống xấu nhất liên quan đến dịch Covid-1913/03/2020 23:56

Hải Phòng sẵn sàng cho tình huống xấu nhất liên quan đến dịch Covid-19

(BVPL) - Thành phố Hải Phòng tổ chức hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Các tình huống xấu nhất về đại dịch Covid-19 đều được thành phố Hải Phòng lên phương án chuẩn bị.