Hải Phòng dừng tặng quà, dành hơn 1 000 tỉ đồng để chống dịch Covid-19
Hải Phòng dừng tặng quà, dành hơn 1.000 tỉ đồng để chống dịch Covid-1912/03/2020 13:11

Hải Phòng dừng tặng quà, dành hơn 1.000 tỉ đồng để chống dịch Covid-19

(BVPL) - HĐND thành phố Hải Phòng đã quyết định thông qua việc dừng lễ hội và bỏ tặng quà dịp ngày giải phòng thành phố, dồn nguồn lực chuẩn bị kinh phí hơn 1.000 tỉ đồng để chống dịch Covid-19.