Lợn sữa trong vùng dịch ùn ùn về nhà máy chế biến ở Ninh Giang - Hải Dương
Lợn sữa trong vùng dịch ùn ùn về nhà máy chế biến ở Ninh Giang - Hải Dương 09/05/2019 19:38

Lợn sữa trong vùng dịch ùn ùn về nhà máy chế biến ở Ninh Giang - Hải Dương

(BVPL) – Lợn sữa tại các vùng bệnh dịch tả lợn Châu Phi ùn ùn chở về nhà máy chế biến thực phẩm xuất khẩu tại huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương đang diễn ra sôi động mà không gặp cản trở gì (?!).