Thủ tưởng Xử lý nghiêm hành vi kỳ thị với khách du lịch nước ngoài
Thủ tưởng: Xử lý nghiêm hành vi kỳ thị với khách du lịch nước ngoài18/03/2020 15:51
Nhân viên an ninh trả lại hơn 364 triệu đồng hành khách bỏ quên
Nhân viên an ninh trả lại hơn 364 triệu đồng hành khách bỏ quên09/09/2019 22:17
Tạm giữ tài xế taxi trộm cắp tài sản của hành khách người nước ngoài
Tạm giữ tài xế taxi trộm cắp tài sản của hành khách người nước ngoài14/12/2018 15:30

Thủ tưởng: Xử lý nghiêm hành vi kỳ thị với khách du lịch nước ngoài

(BVPL)- Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, chấn chỉnh và xử lý nghiêm mọi hành vi kỳ thị, từ chối phục vụ khách du lịch là người nước ngoài.