Thiết bị hạ cánh không hoạt động, tiêm kích tàng hình F-35A hạ cánh khẩn cấp bằng bụng
Thiết bị hạ cánh không hoạt động, tiêm kích tàng hình F-35A hạ cánh khẩn cấp bằng bụng
05/01/2022 08:26